A revista dixital Coruña Magazine inicia a súa andaina. Toma o testemuño de Coruña Daily News, publicación nacida hai ano e medio e que co tempo serviu de prataforma experimental para esta nova proposta informativa, que non será definitiva nin única.

Esto significa que seguiremos explorando, aprendendo, probando, enriquecéndonos e maravillándonos co traballo de emprendedores periodísticos de España, Estados Unidos e Hispanoamérica, fundamentalmente, que basándose no concepto Lean Startup lograron sacar adiante, con resultados extraordinarios, propostas xornalísticas interesantes.

Coruña Magazine difundirá habitualmente o groso das súas publicacións con periodicidade semanal, aínda que tamén a diario se a actividade informativa o aconsellase. Centrada sobre todo no ámbito xeográfico local, ofrecerá contidos elaborados por xornalistas e por profesionais de distintos ámbitos, así como iniciativas comerciais patrocinadas que, entre outras, serán o sostén económico da empresa.

Seleccionaremos lecturas de gran calidade xurdidas das excelentes redaccións de Jot Down e Yorokobu, que amablemente aceptaron acompañarnos nesta aventura editorial.

Os textos da revista compleméntanse cunha mostra do traballo feito en Coruña Daily News, realizada a partir do criterio editorial que queremos por en práctica nesta nova andaina.

Ese criterio incluye el acercamiento a pequeñas empresas, emprendedores, autónomos y profesionales que pueden encontrar en Coruña Magazine la respuesta comunicacional e informativa que no hayan obtenido en otras iniciativas editoriales.

ArtisMedia, soporte técnico de Coruña Magazine

Técnicamente estamos sostenidos por ArtisMedia, que ha desarrollado a la perfección las ideas que se le han trasladado y que vigila y se preocupa porque nuestra web esté bien engrasada y protegida de las acechanzas habituales en la Red.

ArtisMedia es una empresa en constante evolución gracias a los retos a que se ve sometida por clientes de ámbitos tanto privados como institucionales. Con ella hemos establecido una alianza profesional y comercial que nos permite alcanzar objetivos comunes que por separado no se podrían conseguir.

Coruña Daily News no desaparece. Entra en otra fase experimental en la que servirá de apoyo técnico a iniciativas que están siendo testadas. Provisionalmente, su URL se ha redireccionado a la de Coruña Magazine.

Quienes formamos parte de esta aventura agradecemos el apoyo de nuestros lectores y seguidores en las redes sociales, en las que, si lo desean, podrán continuar ayudándonos a difundir nuestros mensajes.

Gracias a todos. De corazón.

Guillermo Pardo
Editor y director de Coruña Magazine